Obsługa banków
Biuro Obsługi Inwestycji prowadzi obsługe w zakresie kontroli inwestycji budowlanych dla Przedsiębiorstwa Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. Warszawa, Oddział w Szczecinie oraz dla banków: PEKAO S.A., Kredyt Bank S.A., Bank Ochrony Środowiska, BGŻ i Nordea.

Zapraszamy inne banki i instytucje finansujące do współpracy!


webmaster: Oskar Janik