Kosztorysowanie
Oferujemy wykonanie kompleksowej dokumentacji kosztorysowej (przedmiar lub obmiar robót). Przygotowanie dokumentacji przetargowej, analizy lub ekspertyzy kosztorysowe. Jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych. Posiadamy uprawnienia certyfikowanego kosztorysanta i Rzeczoznawcy Kosztorysowego.


webmaster: Oskar Janik