Kontrole budowlane

Każda osoba która jest w trakcie budowy domu, lub planuje rozpocząć inwestycję jaką będzie budowa właśnie powinna zapoznać się z pojęciem kontroli budowlanej. Kontrola inspektora nadzoru może odbyć się właściwie na każdym etapie budowy, a obowiązkiem inwestora jest umożliwienie przeprowadzenia takiej kontroli. Jeżeli inwestor będzie utrudniał wykonywanie czynności podczas kontroli budowanej grozić mu może kara pieniężna, kara ograniczenia wolności, a nawet kara pozbawienia wolności.

Co ma na celu taka kontrola budowlana?

Otóż chodzi o sprawdzenie czy przestrzegane jest prawo budowlane i wszystko przebiega zgodnie z planem. Pisząc zgodnie z planem mamy na myśli dosłownie plan budowy czyli projekt. W przypadku kontroli przez nadzór budowlany budowy domu jednorodzinnego następuje ona zazwyczaj gdy sąsiad złoży anonimowy donos mając podejrzenia co do przestrzegania przepisów  budowlanych. W pozostałych przypadkach kontrole przeprowadzane są regularnie i wynika to z przepisów prawa.

Co dokładnie kontroluje inspektor nadzoru budowlanego?

– posiadanie pozwolenia na budowę (jeśli jest wymagane), lub odpowiedniego zgłoszenia (w sytuacji gdy pozwolenie nie jest konieczne

– zgodność wykonywanych prac z zatwierdzonym projektem

– czy prace wykonywane są zgodnie z pozwoleniem oraz tak jak wskazują przepisy (bezpieczeństwo dla ludzi, środowiska oraz mienia)

– zgodność wykonywanych prac z warunkami zdefiniowanymi w decyzji o pozwoleniu na budowę i zapisami w ustawie

Może nasunąć się pytanie czy nadzór budowlany informuje o kontroli jaką ma zamiar przeprowadzić?

Otóż jak to bywa w wielu sytuacjach odpowiedź brzmi: To zależy! Po pierwsze zależy to od inwestycji ponieważ jeżeli wymaga ona pozwolenia na użytkowanie to wtedy kontrola jest obowiązkowa. W takiej sytuacji inspektor nadzoru budowlanego informuje o dacie wizyty, natomiast jeżeli kontrola wynika na przykład z donosu wtedy inwestor może otrzymać informację ale nie musi. Kontrole budowlane wynikające z podejrzenia że „coś może być nie tak” z budową zazwyczaj przeprowadzane są z zaskoczenia.

Kontrola budowlana- czy należy się jej obawiać?

Bez wątpienia przestrzeganie przepisów prawa budowlanego, prace przeprowadzane zgodnie z projektem, posiadanie wszystkich niezbędnych pozwoleń, oraz używanie odpowiednich z planem materiałów budowlanych sprawi że nie będziemy musieli obawiać się wizyty inspektora nadzoru. Bardzo ważny jest również wybór dobrego, polecanego i sprawdzonego kierownika budowy który będzie wszystko nam „ogarniał”. Następny krok to zdecydowanie zatrudnienie odpowiedniej firmy budowlanej. Jest to o tyle istotne że dobrzy pracownicy będą wykonywać swoją pracę dokładnie i dzięki temu podczas kontroli budowlanej nie będziemy musieli obawiać się przykrych konsekwencji.
Usługa kontroli budowlanej to przede wszystkim sprawdzenie powstającej lub nowo powstałej inwestycji pod kątem zgodności z projektem, wykorzystania do budowy materiałów odpowiedniej jakości, czy zostały zachowane wszystkie zalecenia z projektu. Jeżeli zostaną stwierdzone nieprawidłowości w którymś z powyższych obszarów inspektor może zlecić wykonanie dodatkowej ekspertyzy, lub przeprowadzenia opinii technicznej na koszt inwestora.

Podsumowując informacje na temat kontroli budowlanych możemy napisać w skrócie że jest to sprawdzenie czy prace na budowie przebiegają w sposób prawidłowy. Kontrola taka ma na celu również szybkie wykrycie błędów które w początkowej fazie inwestycji są najłatwiejsze do poprawienia. Niejednokrotnie zdarza się iż inwestycja decyzją inspektora nadzoru budowlanego musi zostać rozebrana ponieważ budowana jest niezgodnie z planem i może zagrażać życiu ludzi. Jaki jest koszt przeprowadzenia kontroli na placu budowy? Z zasady jest to usługa darmowa, natomiast sprawa nieco się komplikuje w momencie gdy chcemy na przykład uzyskać pozwolenie na użytkowanie budynku wybudowanego bez wcześniejszego zezwolenia. W takiej sytuacji niestety będziemy musieli ponieść dość wysokie koszty.